ParochieKernGroep

De parochiekernegroep (PKG) is een team van leken die, samen met de pastoor, het dagelijks beleid van de parochie ter harte neemt.Ze zorgen ervoor dat zoveel mogelijk aspecten van christelijk gemeenschapsleven in de parochie aan bod kunnen komen en dat zoveel mogelijk mensen (ieder met zijn eigen talenten) aan de opbouw van dat gemeenschapsleven kunnen meewerken.

Om het contact tussen de parochianen en de kerngroep te bevorderen, zijn ze ook contactpersoon voor één of meerdere verenigingen.

De parochiekerngroep (PKG) is de band naar buiten uit. Zo proberen we met de andere parochiekerngroepen van onze pastorale eenheid samen te werken.

Ze komen 2x per maand samen en vergaderen op de pastorie.

Contactadres: De pastorie, tel: 015 / 31 12 05

Leden :

Pastoor Jos Kempenaers, tel: 03 / 455 25 32
Marleen Sels-Ceuppens, tel: 015 / 31 43 34
Greet Stuyck-Broes, tel: 015 / 31 06 44
Rozeke Van Roie, tel: 015 / 32 00 33
Nicole Livens, gsm: 0477 22 89 34
Anne Wijns, tel: 015 / 31 89 09