Parochiekerk

Korte geschiedenis St. MICHIELSKERK te Waarloos
Op basis van oude afbeeldingen heeft onze kerk vroeger slechts uit één beuk, een kruisbeuk en een koor bestaan.
In de jaren 1855-1865 werd dit gebouwtje afgebroken en vervangen door de huidige kerk met twee zijbeukjes.
Tot het oude kerkje heeft zeker de toren behoord uit de 15e of 16e eeuw, maar die werd vernieuwd na de eerste wereldoorlog.
Voor het meubilair, hoofdaltaar, gestoelte (met wapen van familie dela Faille) en biechtstoelen, werd dan beroep gedaan op de bekende baron de Béthune, de grondlegger van de neogothiek in België. De glasramen moesten wel volledig vernieuwd worden na beschadiging tijdens de tweede wereldoorlog.
Op initiatief van E.H. Smets en op basis van een ontwerp van L.Crispin te Brussel en glasschilder Ch. Blockhuys te Antwerpen werden dan prachtige nieuwe glasramen geplaatst die de sacramenten uitbeelden.
Het rechtse zijaltaar is een echt pronkstuk van de neogothiek met een retabel die het Gologothatafereel voorstelt in polychromie met in de zijluiken afbeeldingen van de H.Michael, patroon van onze parochie en de H. Barbara, tweede patroonheilige.
Het kerkje vormt met het ommuurde kerkhof een typisch landschapstafereel uit vroegere tijd. Achter het koor kan men nog de 17e eeuwse grafsteen van Melchior en Balthazar della Faille bewonderen, heren van Waarloos.