ParochieRaad

De parochieraad (PR) heeft als doel een breed overleg tussen parochiebetrokken mensen mogelijk te maken,
om zo de grote richtingen van de parochie mee te bepalen.
De PR bestaat uit afgevaardigden van de verenigingen, alsook uit parochianen die bewust mee willen overleggen.

 

Tot de taken van de parochieraad rekenen we:

  • informatie en uitwisseling rond werking en noden,
  • bevorderen van gezamenlijke acties
  • advies geven aan de parochiekerngroep (PKG) rond noden en moeilijkheden.

 

De PR komt 2 maal per jaar samen: maart en oktober in het bovenzaaltje van het Berkenhof.

Contactpersoon: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 015 / 31 3 34 of gsm: 0476 / 52 74 20