Priester en Pastorie

De huidige pastorie werd in 1954 aangekocht ter vervanging van de vorige pastorie op het huidige basketbal-pleintje.


De pastorie werd bewoond door de pastoors Smets en Geuns tot 1995.
Vanaf 1998 werd de pastorie grondig gerestaureerd in functie van de practische behoeften.
Zo is er nu het secretariaat gevestigd, evenals een kleine vergaderruimte voor de parochiale verenigingen.
In mei 2001 werd de pastorie in zijn huidige vorm officieel ingehuldigd.

Op dit ogenblik worden de kerkdiensten verzorgd door de pastoor Jos Kempenaers, tel. 015/31 12 05.
Hij is persoonlijk te bereiken op het Parochiesecretariaat in de pastorie Ferd. Maesstraat 42, 2550 WAARLOOS

De pastoor is daar aanwezig op zaterdag : 16.00 - 17.00 h
Het Secretariaat is geopend op maandag tussen 11.00 en 12.00 h
Email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Voor dringende gevallen is hij ook te bereiken op volgend adres: Koning Albertstraat 6, 2547 Lint. Tel: 03/455 25 32