KerkRaad

Per parochie is er één kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad.
Op 7 mei 2004 is er een dekreet verschenen dat de werking van de kerkraden heeft hervormd en gemoderniseerd.

De kerkfabriek is een openbare instelling die bestaat uit 5 leden,
met een voorzitter, secretaris en penningmeester en 2 andere leden
plus een afgevaardigde van de Bisschop; hier pastoor Kempenaers.

De kerkraad heeft als "zetel" de pastorie gekozen. Daar vinden de vergaderingen plaats,
zo dikwijls als nodig, maar minstens 1 keer per kwartaal.
Ze zijn niet openbaar, dus alleen de leden kunnen de vergaderingen bijwonen.

De kerkraad draagt er zorg voor dat de erediensten kunnen plaats vinden.
Ze beheert ook de bezittingen en fondsen van de kerk die nodig zijn
voor het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw,
en zij zorgen ervoor dat alle kosten gedekt zijn.
Dit gebeurt ondermeer door het opmaken van een jaarlijkse begroting
die bij de gemeente moet worden ingediend en goedgekeurd.

Contactadres: De pastorie, tel: 015 / 31 12 05
Voorzitter: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 015 / 31 14 48
Secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 03 / 457 82 53