Sacrament der zieken en stervenden / Uitvaarten

Dit bijzonder zinvolle Sacrament komt pas tot zijn volle recht indien de zieke er met volle kennis aan kan deelnemen.

De werkgroep Ziekenzorg organiseert op regelmatige tijdstippen een ziekenzalving.

Voor de praktische regelingen rond overlijden, neem je best contact met een begrafenisondernemer. Hij zal voor concrete afspraken rond uitvaartliturgie in onze kerk, contact nemen met de pastoor en de voorganger.

De voorganger in de uitvaartliturgie komt dan op rouwbezoek om samen die uitvaartliturgie voor te bereiden.

Contactadres: De pastorie, tel: 015/31 12 05