Eerste Communie

De eerste communie heeft ieder jaar plaats op de vierde zaterdag na Pasen om 14 u in onze kerk.
De voorbereiding gebeurt door de ouders. Zij begeleiden een groepje communicantjes tijdens de ingroeiviering.
Ingroeivieringen zijn eucharistievieringen of woord- en communievieringen waarin speciale aandacht uitgaat naar het leren mee vieren. De bedoeling is dat de kinderen, stap voor stap, leren meedoen.
Er worden catechesehoekjes gemaakt vanuit hun catechesemomentjes -in de kerk  -in de klas  -thuis.
Ouders krijgen vooraf wel begeleiding en briefing. Er zijn 6 ingroeivieringen en een dankviering samen met de vormelingen.
Inschrijven kan op de ouderavond of via de link PE (https://www.pe-immanuel.be/) en kies uw parochie Sint- Michaël


Contactadres: Marleen Ceuppens, gsm: 0476 52 74 20.