Wereld-missiehulp

Wereld-Missiehulp wil concrete solidariteit realiseren tussen de Kerken,
en werkt samen met de pauselijke Missiewerken en Caritas Internationaal Hulpbetoon.

Concreet kan je in onze parochie permanent kleding deponeren op onderstaand adres en in de container op de parking van het Berkenhof(kleding en schoenen).

De containers worden op regelmatige tijdstippen geledigd door Werel-Missiehulp vzw (Provinciestraat 400, 2530 Boechout).

Meer informatie op www.wereldmissiehulp.be