Dorpsraad Waarloos - Wild Veld

Sinds 23 april 2014 heeft Waarloos een erkende Dorpsraad.
Deze raad heeft een adviserende taak en functioneert als een brug tussen de inwoners en het Gemeentebestuur.

Een groep van actieve leden vergadert een vijftal keer per jaar. Ze verwerkt knelpunten en vragen en stuurt het resultaat daarvan door aan het College van Burgemeester en schepenen.

Eenmaal per jaar is er voor alle inwoners een algemene vergadering.
Iedere inwoner krijgt hiervoor via de gemeente een uitnodiging.
Het verslag van deze vergadering vind je op de website van de gemeente Kontich.

Wens je meer info:

Contact: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.