Sint Michielsschool

Deze Gesubsidieerde Vrije Basisschool (Lagere- en Kleuterschool) wil, met open oog voor de omringende wereld en in nauwe samenwerking met de ouders, aan kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar, in een christelijke sfeer, opvoeding en onderwijs verstrekken met nadruk op de totale persoonlijkheidsontplooiing.

Lessen en activiteiten worden gegeven volgens de moderne pedagogische en didactische principes.

Buitenschoolse opvang gebeurt in samenwerking met de gemeente: kinderclub Kokon. Toezicht tijdens de middagpauze is voorzien.

Adres:
Oude Baan 1, tel+ fax: 015/31 57 57
2550 WAARLOOS tel: 015/31 22 45

Directie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.sintmichielwaarloos.be