Vormsel

  • Afdrukken

Het vormsel heeft ieder jaar plaats op de derde zaterdag na Pasen om 14u30.
De voorbereiding gebeurt door ouders van de vormelingen. Ze komen 6à 7 maal samen.
De vormelingen nemen ook deel aan activiteiten buiten onze parochie. De voorbereidingen zijn steeds op zaterdagnamiddag of zondagvoormiddag met steeds een viering in de kerk.
De toediening van het vormsel is in de Sint- Martinuskerk te Kontich centrum (14u30)
Inschrijven kan op de ouderavond of via de link PE (https://www.pe-immanuel.be) en kies uw parochie Sint- Michaël

Contactadres: De Pastorie, tel 015/31 12 05.
Verantwoordelijke: Tanja Lemmens-De Vijver, tel: 015/32 12 21.