Doopsel

  • Afdrukken

Het is aangewezen dat de ouders die hun kindje willen laten dopen dit op de pastorie komen melden.

Er wordt gedoopt op de vierde zondag van de maand.

Contactadres: De pastorie, tel: 015/31 12 05